Disclaimer
SOM besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de informatie op de website. Desondanks kunnen er onjuistheden in voorkomen. SOM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden in of onvolledigheid van de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via internet of door technische storingen.
SOM kan niet garanderen dat de eventueel op de site vermelde links (nog) juist zullen zijn wanneer deze worden geraadpleegd. SOM consult aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen. Ook aanvaardt SOM consult geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen of verwerken van aan haar verzonden e-mailberichten.