Trainingen
SOMconsult biedt verschillende trainingen aan binnen het onderwijsveld maar ook daar buiten.
In overleg zijn trainingen op maat altijd mogelijk. Nu al beschikbare trainingen:

Team-training met materiaal van Persolog:
1. Team ontdek je talenten in samenwerking!
2. Mijn talenten mogen gezien en ingezet worden in mijn team!
3. Zo gaan Wij om met stress!
4. Ontdek mijn leer & onderwijsstijl!
Ja! Ik heb belangstelling voor Persolog training. Neem contact op.

Team-training voor onderwijsteams m.b.t. Onderwijsbehoeften
Trainingen voor en/of door mensen met autisme:"Ontwikkel je taaloren!"
Mensen met autisme  verwerken informatie op een andere manier waardoor informatie anders bij hen binnenkomt. Hierdoor kan miscommunicatie ontstaan in de omgang met mensen met een autismespectrumstoornis.

Trainingen voor en/of door mensen met ADD/ADHD "Studeren doen wij zo!"
Mensen met A.D.H.D of A.D.D hebben vaak een andere leerstijl. Met trainingen wil Somconsult kennis overdragen zodat de omgeving een steun in de rug krijgt bij het begeleiden van het kind of de volwassene met een andere leer-/of denkstijl.
Ja! Ik heb belangstelling voor teamtrainingen m.bt. onderwijsbehoeften. Neem contact op.

Deskundigheidsbevorderingen voor onderwijsteam (PO/VO) "Mijn onderwijs & leerstijl"
Kleur je eigen toekomst geldt ook voor het onderhouden van je beroepshouding.
SOMconsult biedt  individuele en teamtrainingen aan voor het onderwijs. Naast informatie uitwisseling en overdracht gaat de training in op hoe jij als professional je eigen attitude wilt ontwikkelen in je dagelijks werk. De ontwikkeling van je beroepsattitude staat hierbij centraal.
Ja! ik heb belangstelling voor Deskundigheidsbevordering voor mijn team. Neem contact op.

Deskundigheidsbevorderingen voor onderwijsteam (PO/VO) in de vorm van Intervisie
 Intervisie voor beroepsprofesionals in het onderwijs bij het begeleiding van leerlingen/studenten.
 Belangrijk in deze bijeenkomsten zijn de ruimte tot uitwisseling van elkaars ervaringen en vergroten van elkaars kennis, vaardigheden en beroepsattitude.
werkwijze: verspreid over het schooljaar kunnen een aantal intervisiemomenten in de  regio Amsterdam, Haarlemmermeer & Den Haag worden georgansieeerd voor onderwijsprofessionals die werken met kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Het doel is elkaar te inspireren en elkaar te ontwikkelen in de beroepshouding bij het begeleiden van leerlingen in het regulieronderwijs (PO/VO)
Ja! Ik heb belangstelling voor deskundigheid intervisie. Neem contact op.

Deskundigheidsbevorderingen voor onderwijsteams in het HBO
In overleg zijn veel trainingen mogelijk. Beschikbare trainingen voor het onderwijs zijn op dit moment:
Basistraining “studeren met autisme in het HBO”
Basistraining “studeren met ADD in het HBO”
Trainingen voor studieloopbaanbegeleiders in het HBO
Intervisie voor beroepsprofesionals in het onderwijs omtrent begeleiding van leerlingen/studenten.
Ja! Ik heb belangstelling voor deskundigheidsbevorderingen in het HBO. Neem contact op.
 
De trainingen worden op maat gemaakt zodat uw vragen aan bod kunnen komen.
Het tarief is afhankelijk van de duur, vorm & locatie van de presentatie.
Indicatie kosten trainingen
Neem contact met mij op over trainingen.