Bekostiging vanuit PGB
Zorg inkopen vanuit een PGB is vaak mogelijk. Afhankelijk van het PGB beleid van uw gemeente kan het zijn dat niet het gehele uurtarief wordt vergoed. In overleg wordt er naar een oplossing gezocht.
18 jaar en ouder?
Dan bent u verplicht een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen voor uw zorg via het Centraal administratie Kantoor (CAK). Op de webiste van het CAK kun u uw bijdrage berekenen. Het CAK vraagt bij de belastingsdienst uw (gezamelijke) inkomensgegevens op om de hoogte van het bedrag vast te stellen.
Voor meer informatie ga naar de volgende websites:
Informatie rondom PGB: Persaldo
Informatie eigen bijdrage: CAK
Informatie betaling PGB: Sociale verzekeringsbank (SVB) 

Handig om te weten:
AGB code Somconsult m.b.t. Levensloopbegeleiding/PGB
AGB code: 41412873
Kwalificatie: 4102
Somconsult heeft een Veccozocertificaat.
Contact Somconsult